Velkommen til LBC 2012.

Bowlingklubben i Køge, hvor der er plads til alle.

Klubben blev stiftet d. 12/2 2012

Klubben har hjemmebane i Køge Bowling Center

Onsdag d. 18. april 2012 godkendtes klubben af Sjællands Bowling Union, og klubben bliver derved også samtidig

optaget i Danmarks Bowling Forbund, Kreds 45 samt Dansk Idrætsforbund.


LBC 2012 bestræber sig på, at der til træning kan opnås at spille minimum 3 serier. Antallet af baner udvides i takt

med medlemstilgang. I første sæson stilles der op i serie 3 herrer (hvor damerne også spiller med), samt der tilmeldes

hold i Oldgirls og Oldboys.

Klubbens medlemmer har mulighed for at deltage på diverse hold i firmabowling. Denne del indgår ikke som en del af

klubbens strategi, men er et tilbud om ekstra spilletid.

Klubbens formålsparagraf:

Klubbens formål er at skabe kendskab til bowling, for derigennem at tiltrække nye spillere, som tilbydes deltagelse i

turneringer, stævner og enkeltstående arrangementer.

Klubben arbejder på at skabe trivsel blandt medlemmerne, med respekt for det enkelte individ.

Klubben skal være medlem af DBwF, og underlagt dennes unioner, kredse og bestemmelser.