Opdateret d. 20/02-2024

Titel

Navn

Mail

Bestyrelse:Formand

Gitte Slotholt

Bestyrelsesmedlem

Henning Høeg Ringsted

Kasserer

Lena Christensen

Suplleant

Anders Gorm Jensen

Samlet bestyrelse


Øvrige poster udenfor bestyrelsen

Seniorleder

Jens Chr. Hansen

 Ungdomsleder

 Kent Kraa

 ungdomleder@lbc2012.dk

Bilagskontrollant

Ole Jacobsen

Bilagskontrollantsuppleant

Charlotte Munthe

Webmaster

Lena Christensen